Pribatutasun-politika

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (DBEO) xedatutakoa betez, jakinarazten dizugu eman dizkiguzun datu pertsonalak, Zurjole Akademiaren ardurapekoak, informazioa, produktuak edo zerbitzuak emateko erabiliko direla, datu horiek ezabatzea eskatu arte. Datuakeskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, garatzeko, tratamendua mugatzeko edo transferitzeko araudian aurreikusitako eskubideak balia ditzakezu, helbide elektroniko honetara idatzita:info@zurjole.com

zurjole.com web orriaren helburu nagusia Zurjole Akademiak eskaintzen dituen zerbitzuen berri ematea da.

Zurjole Akademia Bere gain hartzen ditu datu pertsonalen babesaren arloko legezko betebeharrak, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan jasotakoak.

.

Datuen tratamenduaren arduraduna

Zurjole Akademiaren nahia da erabiltzaileak informazio egokia izatea, bere datuak behar den moduan eman nahi dituen berariaz, askatasunez eta borondatez erabakitzeko. Alde horretatik, erabiltzaileari jakinarazten zaio jasotako datuen tratamenduaren arduraduna Zurjole Akademiadela. Helbidea: Grupo Gurutze Alde 12, bajo, San Sebastian (Gipuzkoa).

Email-a: info@zurjole.com

Zurjole Akademiak jakinarazi du bera dela datuen tratamenduaren arduraduna, hargatik eragotzi gabe hirugarren bati agintzea datuen tratamenduaren kudeaketa, eta erabiltzaileek berariazko baimena ematen diote.

Lana egiteko erabiltzaileen datuetara sartu behar duten langileek bakarrik dute datuetara sartzeko aukera. Datuak babesteko eta/edo segurtasuneko gure politikak urratzen dituen edozein langilek diziplina-ekintzak bete beharko ditu, baita kaleratzeak eta akzio zibilak eta/edo penalak ere.

Datuen tratamenduaren helburua

Helburu hauek dituzten datuak bildu eta tratatuko dira:

1. Erabiltzaileek eskatutako zerbitzua behar bezala kudeatzea.

2. Estatistika-ondorioetarako, erabiltzaileen parte-hartzea ezagutzea.

3. Zurjole Akademiaren eta/edo hirugarren enpresa laguntzaileen berrien eta zerbitzuen berri ematea erabiltzaileari.

4. Langileak hautatzeko edo proiektuak proposatzeko prozesuetan duten parte-hartzea kudeatzea.Kasu bakoitzean kontrakoa adierazi ezean, formularioetan jasotzen diren datuak beharrezkoak eta nahitaezkoak dira erantzuten duen webguneko edo webguneko ataleko zerbitzuetara sartu ahal izateko.

Zurjole Akademiak ezingo ditu erregistratu nahitaezko datuak ematen ez dituztenak.

Erabiltzaileak formularioak bete behar ditu datu egiazko, zehatz eta osoekin, eta gaizki betez gero sor daitezkeen kalte-galerei erantzun behar die, datu faltsuekin, zehaztugabeekin, osatugabeekin edo eguneratugabeekin.

Zurjole Akademiak, halaber, sekretu-betebeharra bete beharko du indarreko legerian ezarritako fitxategi automatizatuko datuei dagokienez.

Derechos de los usuarios

Interesdunak edo haren ordezkariak, bai eta gurasoek edo tutoreek ere, edozein unetan baliatu ahal izango dute datuetara iristeko, datuak zuzentzeko, ezabatzeko, gardentasuna izateko, tratamendua mugatzeko edo datuak transferitzeko eskubidea. Horretarako, honako helbide honetara idatzi beharko dute: Zurjole Akademia, erabiltzailea nor den egiaztatzen duen helbidean; webgunearen beraren bidez, postontziaren helbideari jakinarazita. info@zurjole.com helbidean, betiere nortasuna eta erabili nahi duen eskubidea egiaztatzen dituen agiria erantsita.

Datuak gordetzeko epea

Datu pertsonalak gordeko dira datuen tratamenduaren helburuaren irizpideari jarraituz eta interesdunak datu horiek ezabatzea eskatu arte.