Identifikazio-datuak

Web domeinuaren titularra Daniel Lizarralde Aguirre

Helbidea: Grupo Gurutze Alde 12, behea. 2009 Donostia (Gipuzkoa).

NAN: 344136376-C

Harremanetarako datuak:

email-a: info@zurjole.com

telefonoa: (+34) 943 273181

Erabiltzeak

zurjole.com-en web gune honetara sartzeak eta/edo erabiltzeak Erabiltzaile izaera ematen du, eta sarbide eta/edo erabilera horretatik erabilera termino hauek onartzen ditu.

Gunearen erabilera

Web orria: zurjole.com webguneak ikus-entzunezko testu eta edukietarako sarbidea ematen du (aurrerantzean, “Edukiak”). zurjole.com-en jabetza

Erabiltzaileak bere gain hartzen du webgunea erabiltzeko erantzukizuna.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen duzurjole.com-ek bere webgunearen bidez eskaintzen dituen edukiak behar bezala erabiltzeko, eta adierazpen gisa, baina ez mugatzaile gisa, honako hauetarako ez erabiltzeko:

(I) zilegi ez diren, legez kanpokoak diren edo fede onaren eta ordena publikoaren aurkakoak diren jarduerak egitea;

(II) izaera arrazista, xenofobo, pornografiko-ilegaleko, terrorismoaren apologiako edo giza eskubideen aurkako eduki edo propaganda zabaltzea;

(III) zurjole.comwebguneko sistema fisiko eta logikoei, hornitzaileei edo hirugarrenei kalteak eragitea, eta arestian aipatutako kalteak eragin ditzaketen birus informatikoak edo beste edozein sistema fisiko edo logiko sarean sartzea edo zabaltzea;

(IV) Beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko kontuak atzitzen eta, hala badagokio, erabiltzen saiatzea eta haien mezuak aldatzea edo manipulatzea.